Voorwaarden registratie BDSMforyou

Aan het registeren als gebruiker op BDSMforyou, hanteren wij de volgende voorwaarden. Door je te registreren op onze website, verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

Je bent ouder dan 16 jaar.

Het is niet toegestaan om reclame te maken of andere commerciële uitingen te plaatsen op de forums of als in een reactie op onze site, voor persoonlijk of materiaal gewin. Dergelijke plaatsingen zullen direct door ons worden verwijderd.

Wij accepteren geen materiaal dat vulgair, lasterlijk, onjuist, kwetsend, haatdragend, racistisch, bedreigend is of in strijd is met de wet. Ook is het niet toegestaan iets te plaatsen dat de privacy van anderen schendt. Wees altijd behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum.
Tevens is het niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen als het niet jouw eigendom i of van de eigenaren van dit forum. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten, en je vrijwaart dit forum van enige vordering gebaseerd op een bericht dat je plaatst. We behouden ook het recht om informatie over jou openbaar te maken in het geval van een klacht of in geval van juridische stappen als gevolg van een door jou geplaatst bericht.

Hoewel de berichten die geplaatst zijn niet de verantwoordelijkheid zijn van dit forum of deze website en wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of nauwkeurigheid van een van deze berichten, behouden wij ons het recht voor om een bericht om welke reden dan ook te verwijderen of aan te passen.

Ons forum wordt gecontroleerd door een moderator. Deze kijkt of iedereen zich houdt aan de regels. Indien nodig onderneemt de moderator actie. Mogelijke acties zijn:

Aanpassen van berichten
Verplaatsen van berichten
Verwijderen van berichten
Plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
Sturen van persoonlijke waarschuwingen via “privébericht”
Tijdelijk of permanent verbannen van onze website