BDSMgedicht – Jij bent compleet…van mij!

BDSM gedicht

Hij is zoekend naar zichzelf, naar zijn andere zijn,om hem compleet te maken.Hij ziet zichzelf weerspiegeld in zijn eigen ik,waar geen ruimte is voor blinde vlekkenof voor de puurste vorm van zijn.Schaamte laat over de spiegel een mist van dauwdruppels dalen… Achter hem staat zij.Haar sadistische lach buldert in zijn oor.Een vreemd soort gevoel maakt zich van hem meester.Is het

Lees meer

BDSM gedicht – Het gevecht

BDSM gedicht

Hij durft haar web niet te betredenangst dat haar touwenvoor altijd zullen klevenen hij voor altijd in haar webgevangen zit Hij heeft haar stil aanbedenmaar enkel in zijn hoofdmocht zijn verlangen levenangstig dat zij hem zal zienals haar bezit Zijn gedachten onsamenhangendZijn ziel intens verlangendnaar haar passie in zijn vleeshaar stilzwijgen zijn grootste vreesvecht de slaaf zijn grootste strijdwant hoe

Lees meer

BDSM gedicht – Een nieuw begin

In een landschapvan roestige kleurenstaat hij met gebogen hoofdte wachten op waar hij in geloofdzijn mooiste Meesteres Dienstbaar en met open handenwacht hij geduldig op haar komstomringd dor gevallen bladerenvoelt hij haar van achteren naderenzijn mooiste Meesteres Hij voelt haar handen rond zijn nekhij voelt hoe zij zijn adem ontneemtHaar nabijheid doet hem naar adem snakkenhij voelt zijn geest direct

Lees meer
1 2 3 4 7