Findom contract of financieel slavencontract

Uitgebreid slavencontract
lijn bdsm

Dit is een voorbeeld van een financieel slavencontract. Natuurlijk kun je dit contract volledig aanpassen naar een financieel slavencontract dat perfect bij jullie past. Niks moet, alles mag en kan. Volg vooral je eigen gevoel en creativiteit hierin. Het spreekt voor zicht dat dit contract ook als basis kan dienen voor een Findom contract tussen een Meester en zijn slavin.

Dit is een contract tussen Meesteres … en … waarbij het sletje onvoorwaardelijk wordt onderworpen aan haar Meesteres. Het contract wordt getekend op vrijwillige basis van beide partijen.

Artikel 1 – Algemeen gedrag

Het sletje onderwerpt zich totaal aan haar Meesteres, uit vrije wil en zonder dwang. Het sletje spreekt Haar aan met ‘Meesteres’ of ‘Meesteres …’ in privésfeer en in het bijzijn van gelijkgestemden, echter niet in het bijzijn van vrienden, kennissen, werkrelaties en/of familie waarbij men niet bekend is met de rolverdeling tussen Meesteres en Haar sletje.

Artikel 1.1
In gepaste setting begroet sletje haar Meesteres door voor Haar te knielen, met gebogen hoofd.

Artikel 1.2
Indien noodzakelijk zal Meesteres Haar sletje op passende wijze straffen, sletje zal gewillig en gehoorzaam haar straf ondergaan op het moment dat Meesteres daar geschikt voor acht.

Artikel 2 – Financiële verplichtingen

Artikel 2.1
Sletje reserveert maandelijks een sessie van 2 uur bij Meesteres. De kosten van een sessie bedragen 250 euro.

Artikel 2.2
Sletje neemt Meesteres één keer per twee maanden mee shoppen om haar Meesteres te verwennen met nieuwe schoenen of laarzen.

Artikel 2.3
Sletje speelt minimaal 1 keer per maand het ‘Paypalspel’ met Meesteres, voor een minimaal bedrag van 50 euro.

Artikel 2.4
Sletje betaalt haar Meesteres 1 euro voor iedere keer dat Meesteres haar sletje noemt.

Artikel 2.5
Bij het niet juist naleven van Artikel 2.1, 2.2., 2.3 en 2.5 zal een boete worden berekend van 150 euro per overtreding.

Artikel 3 – Loyaliteit

Artikel 3.1
Sletje mag op geen enkele wijze een andere Meesteres of Dominant dienen. Op het niet juist naleven van dit artikel staat een boete van 250 euro per overtreding.

Artikel 3.2
Wanneer sletje door een andere Meesteres of Dominant wordt benaderd, is zij verplicht deze door te verwijzen naar haar Meesteres. Op het niet juist naleven van dit artikel staat een boete van 50 euro per overtreding.

Artikel 3.3
Van iedere sessie wordt door sletje een uitgebreid verslag geschreven, welke door Meesteres kan worden gebruikt voor Haar websites. Op het niet juist naleven van dit artikel staat een boete van 50 euro per overtreding.

Artikel 3.4
Van iedere sessie is het Meesteres toegestaan foto’s te maken van Haar sletje. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor de website van Meesteres of daar waar Meesteres dit wenselijk acht. Sletje zal niet herkenbaar op de foto’s zichtbaar zijn.

Artikel 3.5
Sletje uit zich positief en trots over Haar Meesteres op alle social media waarmee zij verbonden is aan Meesteres. Zij reageert daarom op alle plaatsingen van Haar Meesteres. Op het niet juist naleven van dit artikel staat een boete van 25 euro per overtreding.

Artikel 3.6
Sletje zal haar best doen nieuwe slaven enthousiast te maken, een of meerdere sessies met haar Meesteres.

Artikel 4 – Lichaam en uiterlijke verzorging

Artikel 4.1
Sletje zal altijd verzorgd bij haar Meesteres verschijnen. Dat wil zeggen dat haar lichaam vrij is van schaamhaar. Op het niet (volledig) juist naleven van dit artikel staat een boete van 25 euro.

Artikel 4.2
Sletje zorgt voor het aanschaffen van de juist geurlijn voor zichzelf. Zij kan hiervoor kiezen uit: Egoïst, Joop! of Obsession.

Artikel 4.3
Gedurende de sessies zal zich als slet aankleden. Voor eventuele benodigde kleding en/of schoenen zullen door Sletje zelf moeten worden aangeschaft. Meesteres kan hiertoe opdracht geven.

Artikel 5 – Duur van het contract

Artikel 5.1
Dit contract wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar.

Artikel 5.2
Wanneer door Meesteres het contact niet specifiek wordt ontbonden, zal deze stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde periode.

Artikel 5.3
Meesteres kan zich te allen tijde ontdoen van deze overeenkomst.

Artikel 5.4
Sletje kan de overeenkomst niet ontbinden. Mocht zij toch op enig moment het contract willen ontbinden, kan dit middels een eenmalige afkoopsom van 1.000 euro.

Artikel 6 – Seksualiteit

Artikel 6.1
Zodra de privésituatie van sletje dit toelaat, zal sletje een cb (kuisheidsgordel) moeten dragen en de sleutel hiervan in bewaring geven van de Meesteres. Sletje dient deze zelf aan te schaffen.

Artikel 6.2
Het is sletje verboden klaar te komen zonder toestemming van haar Meesteres. Voor iedere overtreding staat een boete van 50 euro.

Artikel 7 – Verplichtingen Meesteres

Artikel 7.1
Meesteres heeft de verplichting sletje haar grenzen te laten verkennen maar zal de veiligheid en gezondheid van Haar sletje te allen tijde bewaken.

Artikel 7.2
Pijn- en grensverleggende spellen en straffen zullen alleen in nuchtere en waakzame toestand van Meesteres worden uitgevoerd.

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

Meesteres

……………………

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

sletje

……………………

Datum

……………………

Extra informatie

Findom meisjes of bedelmeisjes, hoe serieus zijn ze?
BDSM termen & uitleg
Is een slavencontract binnen de BDSM, juridisch bindend?
Print het slavencontract (pdf)
Findom – Wat is Findom en waar moet je op letten?

Bronvermelding

Tekst: Mrs Moriah
© afbeelding: 123rf.com

BDSMforyou lijn

Geef een reactie