Cuckold en/of TPE contract

Uitgebreid slavencontract
lijn bdsm

Dit is een voorbeeld van een TPE contract of Cuckold contract. Natuurlijk kun je dit contract volledig aanpassen naar een contract dat perfect bij jullie past. Niks moet, alles mag en kan. Volg vooral je eigen gevoel en creativiteit hierin. Het spreekt voor zicht dat dit contract ook als basis kan dienen voor een TPE contract tussen een Meester en zijn slavin.

Dit is een contract tussen Meesteres… en Haar cuckold slaaf waarbij de slaaf volledig en onvoorwaardelijk wordt onderworpen aan zijn Meesteres. Naast de voorwaarden bevat het contract ook regels voor de wijze waarop de slaaf zich dient te gedragen.

Artikel 1 – Algemeen gedrag

Artikel 1.1
De slaaf onderwerpt zich totaal aan zijn Meesters, uit vrije wil en zonder dwang. De slaaf spreekt Haar aan met ‘Meesters’ of ‘Meesteres .’ in privésfeer en in het bijzijn van gelijkgestemden, echter niet in het bijzijn van vrienden, kennissen, werkrelaties en/of familie waarbij men niet bekend is met de rolverdeling tussen Meesteres en Haar slaaf. In het bijzijn van ‘anderen’ noemt slaaf zijn ‘Meesteres ‘……’ of middels een koosnaampje.

Artikel 1.2
In gepaste setting begroet de slaaf zijn Meesters door voor Haar te knielen, met gebogen hoofd. Pas als zijn Meesters hier toestemming voor geeft, staat hij op en geeft Haar een kus op Haar mond.

Artikel 1.3
In privésfeer of tussen gelijkgestemden draagt slaaf … standaard zijn collar, polsboeien en enkelboeien. Zodra hij thuiskomt – en zijn Meesteres is al aanwezig, begroet hij eerst op passende wijze zijn Meesteres, vervolgens – gaat hij direct zijn collar en boeien omdoen.

Artikel 1.4
Het niet naleven van dit artikel, zal door Meesteres op passende wijze worden gestraft.

Artikel 2 – Trouw en loyaliteit

Artikel 2.1
De slaaf is volledig trouw aan zijn Meesteres en geeft zijn Meesteres de mogelijkheid dit op alle mogelijke manieren te controleren, door het overhandigen van een huissleutel en een lijst met inlogcodes en paswoorden van al zijn mailadressen en andere social media. Indien Meesteres dit wenst geeft hij Haar inzage in al zijn overige correspondentie. Tevens geeft slaaf zijn Meesteres toestemming software op zijn computer te installeren waardoor Zij op afstand controle heeft op zijn computergebruik.

Artikel 2.2
De slaaf draagt 24/7 een CB (kuisheidsgordel). De sleutel van de CB wordt door zijn Meesteres beheerd. Zij bepaalt wanneer slaaf is toegestaan fysieke uiting te geven aan zijn opwinding.

Artikel 2.3
De slaaf zal zonder toestemming van zijn Meesteres geen gesprek aangaan met andere Meesteressen en er ook geen opdrachten voor uitvoeren, zonder eerst toestemming te hebben gevraagd aan zijn Meesteres.

Artikel 2.4
Het is de slaaf verboden enige vorm van seksuele handelingen te hebben met anderen, dan zijn Meesteres.

Artikel 2.5
De slaaf zal zijn Meesteres op passende wijze vergezellen naar BDSM bijeenkomsten, swingersbijeenkomsten of fetisj feesten en zich op passende wijze gedragen.

Artikel 3 – Dienen als een goede cuckold

Artikel 3.1
De Meesteres behoudt zich het recht voor om buiten-relationele affaires te ondernemen en/of te onderhouden. Zij is echter wel verplicht slaaf … hierover te informeren. Details kunnen op verzoek van slaaf … met hem worden gedeeld.

Artikel 3.2
Slaaf … waakt over het welzijn van zijn Meesteres. Er kan eventueel een ‘safe system’ worden afgesproken, zodat Meesteres… en slaaf … in staat zijn ‘noodcontact’ met elkaar te hebben.

Artikel 3.3
Na de buitenrelationele affaire van Meesteres…, is het de taak van slaaf … zorg te dragen voor het – op gepaste wijze – schoonmaken van Haar, Haar lichaam en/of de omgeving.

Artikel 3.4
Voorafgaande aan een ontmoeting wordt door Meesteres… aangegeven op welke wijze slaaf … zich dient te gedragen. Slaaf … zal zijn Meesteres zo goed mogelijk en zo liefdevol mogelijk dienen.

Artikel 3.5
Sletje uit zich positief en trots over Haar Meesteres op alle social media waarmee zij verbonden is aan Meesteres. Zij reageert daarom op alle plaatsingen van Haar Meesteres. Op het niet juist naleven van dit artikel staat een boete van 25 euro per overtreding.

Artikel 3.6
Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Meesteres… op passende wijze worden gestraft.

Artikel 4 – Verwenplichten

Artikel 4.1
De slaaf zal zijn Meesteres op alle mogelijke manieren verwennen. Eigen initiatief van de slaaf zal door Meesteres worden gewaardeerd en beloond.

Artikel 4.2
De slaaf zorgt wekelijks voor de ontharing van de schaamstreek van zijn Meesteres.

Artikel 4.3
De slaaf verwent zijn Meesteres met spontane acties (kleine attenties, lieve woorden, complimenten, spontane uitjes, kaartjes, et cetera).

Artikel 4.4
Wanneer Meesteres dit wenst, zal de slaaf Haar masseren waar en hoe lang zijn Meesteres dit wenselijk acht.

Artikel 4.5
Slaaf … zal te allen tijde de huishoudelijke taken, welke hem zijn opgedragen door zijn Meesteres, correct uitvoeren.

Artikel 4.6
De slaaf zorgt voor een aangename sfeer in huis door ‘s avonds kaarsen en wierook te ontsteken en aangename muziek op te zetten

Artikel 4.7
Zonder strikte toestemming van Meesteres, zal de TV uit blijven.

Artikel 4.8
Meesteres kan vrijelijk over de woning van slaaf … beschikken, Haar eigen sleutel gebruiken om zonder voorafgaande aankondiging, toegang verschaffen tot het huis van Haar slaaf.

Artikel 4.9
De slaaf zal zijn Meesteres ontbijt op bed geven wanneer Zij hier om vraagt.

Artikel 4.10
Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Meesteres… op passende wijze worden gestraft.

Artikel 5 – Duur van het contract

Artikel 5.1
De slaaf zal zich kleden zoals Meesteres dit wenselijk acht, dit kan in passende kledij zijn, vrijetijdskleding, erotische kleding, vrij van ondergoed of compleet naakt.

Artikel 5.2
Aftershave en eau de toilette voor de slaaf worden in overleg met Meesteres aangeschaft. Zonder overleg kan worden aangeschaft: Joop!, Egoïst (Chanel), Obsession (Calvin Klein).

Artikel 5.3
De slaaf zorgt voor een goede lichamelijke verzorging en zorgt ervoor dat hij zijn tanden goed verzorgt en altijd lekker zal ruiken in het bijzijn van zijn Meesteres.

Artikel 5.4
Op een moment dat Meesteres dit verantwoord acht, zal slaaf een duidelijke permanente lichaamsmarker, in de vorm van een tatoeage of brandmerk krijgen, zodat duidelijk zal zijn dat hij het bezit is van zijn Meesteres.

Artikel 5.5
De slaaf zal op enig moment, wanneer Meesteres dit passend acht, worden geringd middels ringen door zijn tepels én zijn balzak, als teken van hun verbondenheid.

Artikel 5.6
Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Meesteres… op passende wijze worden gestraft.

Artikel 6 – Communicatie

Artikel 6.1
Meesteres hecht veel waarde aan een zorgvuldige communicatie. Wanneer Meesteres niet bij Haar slaaf kan zijn, stuurt slaaf Haar iedere ochtend een SMSbericht om Haar op passende wijze te begroeten. Voordat slaaf zal gaan slapen, zullen ook zijn laatste woorden aan Haar gericht zijn middels een SMSbericht om Haar een fijne nacht te wensen.

Artikel 6.2
De slaaf houdt zijn Meesteres exact op de hoogte van zijn afspraken en meldt zich regelmatig waar hij is. Op de dagen dat Meesteres niet bij Haar slaaf kan zijn, is er minimaal één moment van telefonisch contact mogelijk. Het tijdstip hiervoor kan in overleg worden bepaald.

Artikel 6.3
Wanneer Meesteres belt naar Haar slaaf, neemt slaaf te allen tijde zijn telefoon op. Wanneer dit geen wenselijk moment betreft, laat hij Haar dit op correcte wijze weten.

Artikel 6.4
De slaaf overlegt wekelijks zijn afspraken met Meesteres. Meesteres zal bepalen of slaaf naar deze afspraken kan gaan. slaaf … is niet bevoegd om afspraken te maken, zonder overleg met zijn Meesteres.

Artikel 6.5
De slaaf zal zorgdragen voor een ruimte in zijn huis die kan worden ingericht voor alle BDSM-activiteiten.

Artikel 6.6
Meesteres… is op de hoogte van alle wensen en fantasieën van slaaf ….

Artikel 6.7
Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Meesteres… op passende wijze worden gestraft.

Artikel 7 – In en om het huis

Artikel 7.1
Het huis van slaaf zal het domein van zijn Meesteres zijn. Zij kan vrijelijk over de woning beschikken en daardoor Haar eigen sleutel krijgen.

Artikel 7.2
In afwezigheid van Meesteres zal de slaaf alle taken uitvoeren in het huis, wat wenselijk is voor een schoon, hygiënische, gezellige en aangename omgeving.

Artikel 7.3
Wanneer Meesteres Haar domein heeft betreden is slaaf verantwoordelijk voor de volgende huishoudelijke taken:
– inschenken van drankjes zoals Meesteres dit wenst
– schoonhouden van alle sanitaire voorzieningen
– keuken opruimen nadat Meesteres het eten heeft bereid

Artikel 7.4
De slaaf verdiept zich in de favoriete drankjes van zijn Meesteres en zorgt ervoor dat deze altijd voorradig zijn.

Artikel 8 – Seksualiteit

Artikel 8.1
De slaaf zal 24/7 een CB dragen. De sleutel hiervan is in bewaring zijn Meesteres. Zij bepaalt wanneer het is toegestaan voor slaaf … een erectie te krijgen. Een sleutel voor noodsituaties zal beschikbaar zijn in een verzegelde enveloppe.

Artikel 8.2
Het is slaaf … niet toegestaan een erectie te hebben, zonder toestemming van zijn Meesteres.

Artikel 8.3
Gemeenschap tussen Meesteres en slaaf geschiedt op een wijze zoals door Haar gewenst. Dat kan naar wens, maar ook uitsluiting van daadwerkelijke gemeenschap betekenen zodat de minnaar van Meesteres de enige is met wie Meesteres… gemeenschap heeft. Dit om duidelijk te maken dat Zij de meerdere is en slaaf … een ondergeschikte rol heeft.

Artikel 8.4
Slaaf … is verantwoordelijk voor het onderhoud en reiniging van alle gebruikte apparaten, die betrekking hebben op de seksuele gemeenschap van zijn Meesteres.

Artikel 8.5
Meesteres bepaalt wanneer Haar slaaf een erectie mag krijgen en slaaf … mag pas klaarkomen na toestemming van zijn Meesteres.

Artikel 8.6
De slaaf zal op juiste manier leren hoe hij zijn Meesteres kan verwennen met een vibrator en hoe hij Haar hiermee kan laten klaarkomen.

Artikel 8.7
De slaaf gaat akkoord met het zich laten vastbinden en blinddoeken op momenten dat Meesteres dit wenselijk acht.

Artikel 8.8
De slaaf zal open staan voor een verkenningstocht van alle mogelijkheden en toys binnen de BDSM die passen binnen de grenzen van fantasie van zijn Meesteres.

Artikel 8.9
Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Meesteres… op passende wijze worden gestraft.

Artikel 9 – Straffen

De slaaf zal zijn straffen nederig en vrijwillig ondergaan. Straffen kunnen worden gegeven in de vorm van:

 • zweepslagen (aantal zal afhankelijk zijn van de mate van straf)
 • lichamelijk (middels de handen van Meesteres, bijvoorbeeld een klap in het gezicht)
 • tepelklemmen (en eventuele varianten hierop)
 • opsluiting (kooi) of ophanging (ketting)
 • elektro
 • vernedering fysiek en mentaal
 • breathcontrol
 • naalden, sounds en andere ‘medische ingrepen’
 • anaaloprekking of gebruik van een strap on
 • bondage middels touwen, boeien of folie
 • uitvoeren van opdrachten
 • onthouding van erecties en/of seksuele ontladingen

Artikel 10 – Beperkingen

Artikel 10.1
Voor zowel slaaf als Meesteres zijn de volgende gebieden onbespreekbaar:
a. geen kinderen
b. geen hard drugs
c. geen fecaliën
d. geen open vuur
e. geen blijvend letsel (behoudens het eenmalige brandmerk of tatoeage).

Artikel 10.2
Slaaf kan geen gebruik maken van safewoorden.

Artikel 10.3
Het getekende contract kan alleen door Meesteres worden opgezegd.

Artikel 11 – Verplichtingen Meesteres

Artikel 11.1
Meesteres heeft de verplichting Haar slaaf zijn grenzen te laten verkennen maar zal de veiligheid en gezondheid van Haar slaaf te allen tijde bewaken.

Artikel 11.2
Pijn- en grensverleggende spellen en straffen zullen alleen in nuchtere en waakzame toestand van Meesteres worden uitgevoerd.

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

Meesteres

……………………

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

sletje

……………………

Datum

……………………

Extra informatie

BDSM termen & uitleg
Is een slavencontract binnen de BDSM, juridisch bindend?
Print het slavencontract (pdf)

Bronvermelding

Tekst: Mrs Moriah
© afbeelding: 123rf.com

BDSMforyou lijn

Geef een reactie