BDSM gedicht – Het mooiste duet

BDSM gedicht

Stiletto’s tikkenin haar zachte tredwaarmee ze haar prooi besluipt Haar prooi wacht– verblind is zijn gezicht –op haar aanvalZij voelt hoe angstdoor zijn lichaam kruipt Zijn bloed raastwanneer zij dichterbij hem komtde hitte slaat zijn lichaam uitwanneer zij haarnagels in zijn lichaam zet En hun samenzangin gekerm en gelachklinkt als het mooiste liefdesduet Extra informatie Lees de andere gedichten Bronvermelding

Lees meer