Copyright en disclaimer

Copyright

BDSMforyou.nl behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van deze website en alles wat hiermee te maken heeft (e-mail, nieuwsbrief, et cetera). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van BDSMforyou.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mrsmoriah@bdsmforyou.nl.

Op deze website is gebruik gemaakt van diverse fotografie. Een aantal foto’s zijn stockfoto’s, welke zijn gekocht bij 123rf.com en Depositphotos. Een aantal foto’s zijn gemaakt in opdracht van Meesteres Moriah.
Incidenteel is er gebruik gemaakt van foto’s die afkomstig zijn van andere sites. Bij deze foto’s is de herkomst uitdrukkelijk vermeld. Mocht dit jouw foto zijn en je vindt de plaatsing niet wenselijk, neem dan vooral contact met ons op.

Mocht je ergens vragen over hebben, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Disclaimer

Alle teksten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
BDSMforyou.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. BDSMforyou.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Bij medische problemen raden wij aan altijd een arts te raadplegen.
©BDSMforyou.nl. Alle rechten voorbehouden.

BDSMforyou.nl en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld.
Links naar andere websites vanaf BDSMforyou.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Het beheer van BDSMforyou.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.