BDSM gedicht – TPE

BDSM gedicht

Schepen achter zich gelatenwaar hij ze niet meer zoeken kanovergeleverd aan haar en haar fantasieals leidraad, gekoppeld aan zijn collarwaarmee ze hem zal voortrekkendwars door zijn dienstbare leven Op zijn knieën om te dienenzijn Godin die zijn leven beheerstde dagen en de nachtenwanneer het haar maar behaagten hij heeft slechts te dienenvoor haar sadisme, alles opgegeven Levend in haar schaduwaan

Lees meer

BDSM gedicht – Een nieuw begin

In een landschapvan roestige kleurenstaat hij met gebogen hoofdte wachten op waar hij in geloofdzijn mooiste Meesteres Dienstbaar en met open handenwacht hij geduldig op haar komstomringd dor gevallen bladerenvoelt hij haar van achteren naderenzijn mooiste Meesteres Hij voelt haar handen rond zijn nekhij voelt hoe zij zijn adem ontneemtHaar nabijheid doet hem naar adem snakkenhij voelt zijn geest direct

Lees meer

BDSM gedicht – Vlindervrijheid

BDSM gedicht

Te midden van vrij vliegende vlindersligt de slaaf gebondenin zijn zelf gesponnen coconwachtend op zijn Meesteresdie hem gebonden heeft gevonden Het zachte tikken van haar zweepdringt nauwelijks door het dikke zijdemaar wanneer haar zweep steeds feller klinktzal zij hem van zijn gebondenheid bevrijden Bevrijd jezelf mijn kleine slaafen verlos je van die zijde draadLaat mij je vangen met mijn woordenen

Lees meer

BDSM gedicht – Het mooiste geluid

BDSM gedicht

Strak voelen de kettingenen ratelend vertellen ze jejouw verhaalover leven en overleven Ik lees het in je ogenen je lichaam wijst mij zelfs de wegKreunend wordt verteldwaar alledag over wordt gezwegen Dans voor mij, mijn mooie slaaflaat je lichaam voor mij zwetenlaat je kettingen zingenen voel mijn zwepen dansend op je huid en ik genietvan dit mooier dan mooie geluidhet

Lees meer

BDSM gedicht – Rust maar

BDSM gedicht

Leg je hoofd maar neerje Meesteres zal voor je zorgenHaar handen strelenzachtjes door je haaren haar mond fluistertzachte woordendie alleen voor jouworden geboren Rust maar, lieve slaafook dit mag je ervarenveiligheid en tederheideen plek om te verschuilengevoel van ultiem vertrouweneen innige geborgenheidomringd met pure liefdeniet langer meer verloren Extra informatie Lees de andere gedichten Bronvermelding © Meesteres Moriah

Lees meer
1 2 3