Deviant – afwijkend van het normale

Deviant betekent ‘afwijkend van het normale’ of afwijkend van de geldende culturele normen. Eigenlijk een ander woord voor pervers, maar het kan ook een delict zijn (afwijkend van de wet). Wat afwijkend gedrag is, varieert tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Daarnaast varieert dit door de tijd heen terwijl een maatschappij zich ontwikkelt.

Deviant – Wat is normaal?

Om deviant gedrag te kunnen constateren, moet je vastgesteld hebben wat ‘normaal’ is. Tja… en wat is eigenlijk normaal?

Meer uitleg

Meer uitleg vind je op BDSM termen en uitleg

Geef een reactie