BDSM gedicht – Liefde in latex

Zijn zwarte lichaam glanst in het lichtzijn tweede huid zit strakHij maakt geen aanstalten te ontvellennoch het zichtbaar maken van de huid Zijn liever dan lief staat naast hemeveneens in zwarte glans gehuldzij streelt zijn lichaam met glanzende handwaarna hij haar met zijn zwart omsluit Hun gladde lichamen smelten samenals losse tonen in een melodieklinkt daar de muziek van engelendie

Lees meer