Algemene voorwaarden

De inhoud van deze E-learning is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of behandeling. Het is uitsluitend bedoeld voor educatieve en amusementsdoeleinden.

Hoewel de informatie in deze E-learning met zorg is samengesteld, kan de auteur de juistheid en volledigheid ervan niet garanderen en is zij niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Het is raadzaam een arts of medisch specialist te raadplegen alvorens gebruik te maken van de in dit boek voorgestelde technieken of informatie.

Door gebruik te maken van de informatie in deze e-learning, stemt u ermee in de auteur te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor schade, kosten en uitgaven, inclusief eventuele juridische kosten die voortvloeien uit de toepassing van de informatie in dit boek. Deze vrijwaring is van toepassing op alle schade of letsel veroorzaakt door het gebruik en de toepassing, direct of indirect, van enig advies of informatie gepresenteerd in deze e-learning, ongeacht of dit het gevolg is van contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, persoonlijk letsel, criminele intenties of op basis van enige andere rechtsgrond.

U stemt ermee in alle risico’s verbonden aan het gebruik van de informatie in deze E-learning te aanvaarden. Het is raadzaam een professionele arts te raadplegen om te beoordelen of u fysiek en mentaal in staat bent om deel te nemen aan de speltechnieken zoals voorgesteld in deze E-learning.