Sadisme

Sadisme is het plezier hebben aan het opzettelijk pijn doen of vernederen van een ander persoon. Eigenlijk gaat het hier om genotsbeleving aan de macht die de sadist heeft ten opzichte van het ‘slachtoffer’.

Het woord sadisme is door de psychiater Richard von Krafft-Ebing afgeleid van de naam van de Franse Markies de Sade. De Sade was de eerste auteur waarvan algemeen bekend was dat hij beschreef hoe zijn hoofdfiguren anderen opzettelijk pijn toebrachten, of dat die hoofdfiguren pijn ondergingen – al dan niet vrijwillig.

Meer uitleg

Meer uitleg vind je op BDSM termen en uitleg

Geef een antwoord