Intersekse of hermafrodiet. Welke term is juist?

Hermafrodiet is een verouderde (en voor mensen beledigende) term voor tweeslachtigheid.  Een hermafrodiet, in biologische termen, is een organisme dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen heeft, waardoor het zelfbevruchting kan uitvoeren. Deze term wordt meestal gebruikt voor sommige planten en dieren, maar niet voor mensen. In de context van mensen wordt de term hermafrodiet vaak onjuist gebruikt om te verwijzen naar individuen die intersekse-condities hebben, maar deze term is medisch en sociaal achterhaald en wordt als onnauwkeurig en mogelijk stigmatiserend beschouwd.

Is deze term specifiek van toepassing bij BDSM? Nee, op zich staat het volledig los van elkaar. Maar met oog op de volledige terminologielijst, misschien toch goed om even aandacht aan te besteden. Tegenwoordig lijkt het best een veel besproken onderwerp te zijn.

Intersekse of hermafrodiet. Welke term is juist?

Intersekse

Bij mensen praten we over intersekse toestanden wanneer een persoon geboren wordt met geslachtskenmerken, zoals chromosomen, geslachtsklieren of genitaliën, die niet passen bij de typische definities van mannelijk of vrouwelijk. Intersekse is een brede term die een reeks van medische aandoeningen omvat.

Hoe vaak komt het voor?

De frequentie van intersekse personen kan variëren afhankelijk van de definities die worden gebruikt. Schattingen suggereren dat intersekse kenmerken in verschillende gradaties bij ongeveer 1 op de 2.000 tot 1 op de 5.000 levendgeborenen voorkomen. Meer inclusieve definities, die minder duidelijke variaties omvatten, kunnen leiden tot hogere schattingen van ongeveer 1,7% van de bevolking. Elk van deze gevallen kan verschillen in de specifieke kenmerken en medische behoeften van de persoon.

Hoe zit het met de vruchtbaarheid?

Tweeslachtigheid ontstaat voor de geboorte, door een chromosomale afwijking of een hormonale afwijking. De mogelijkheid voor een intersekse persoon om zich voort te planten hangt sterk af van hun specifieke biologische kenmerken en omstandigheden. Sommige intersekse individuen hebben reproductieve organen die functioneel zijn, wat betekent dat ze in staat kunnen zijn om zich voort te planten. Anderen kunnen anatomische of chromosomale configuraties hebben die voortplanting moeilijker of onmogelijk maken. Bijvoorbeeld:

  • Personen met Complete Androgeen Ongevoeligheidssyndroom (CAIS)
    Ze hebben meestal testes die intern zijn, en ondanks het hebben van een typisch vrouwelijk uiterlijk, hebben ze geen baarmoeder of functionele eierstokken, wat betekent dat ze zich niet kunnen voortplanten.
  • Personen met Klinefelter-syndroom (meestal XXY)
    Velen zijn onvruchtbaar vanwege verminderde functie van de testes, hoewel sommige met behulp van vruchtbaarheidstechnieken toch biologische kinderen kunnen krijgen.
  • Personen met Congenitale Bijnierhyperplasie (CAH)
    Afhankelijk van de ernst van de aandoening en de behandeling, kunnen sommigen normale vruchtbaarheid ervaren.
Meesteres Moriah

Meer informatie

Welke fetisj bestaan er?
Het spelen van een rollenspel, hoe realistisch maak je het?

Bronvermelding

Tekst & fotografie: Meesteres Moriah

BDSMforyou lijn