BDSM gedicht – Sporen van rood

BDSM gedicht

Wanneer ijs uit water is geborenbind ik mijn slaafin een landschap omlijst met pegelsaan een wit beslagen boom Koude kan hem niet meer rakenwanneer hij opgaat in de passioneletonen van mijn zweepdie hem laat zingen van erbarmen Zijn devotie zal vogels doen vliegenopgeschrikt uit hun winterverblijfen zijn pure overgave voor mijzal scherp aftekenen aan zijn voeten in sporen van rood…

Lees meer

BDSM gedicht – Gevangen in een CB

BDSM gedicht

In de zachte belletjes klinkt de melodievan gevangenschap en beperkingde tonen van zijn overgave;eigendom te zijn geworden van zijn Madame Gekooid, bekneld, geen ontkomen aande pijnlijke top, vertelt zijn ruwe getuigenisvan de dagelijkse feitenOp afstand van zijn Meesteresondragelijk maar in haar bijzijnloopt de pijn steeds verder open schreeuwt de lokroepom bevrijding van zijn lot Zal zij hem bevrijden?Al is het

Lees meer

BDSM gedicht – Voor mijn privéslaaf

BDSM gedicht

Daar ligt hij aan mijn voetenmijn kleine slaaf,alsof hij daar al jaren woontUit de lucht gevallenen als een engel zonder vleugelskust hij mijn voeten zacht…Oh Meesteres Zacht strelen mijn zwepenzijn rug met sierlijke krullenen zijn gekreun klinkt nain mijn mooiste dromenMet mijn nagels trek ik zichtbare sporenin zijn huid en op mijn lippenverschijnt mijn glimlachom hem, mijn kleine slaaf. Voor

Lees meer

BDSM gedicht – TPE

BDSM gedicht

Schepen achter zich gelatenwaar hij ze niet meer zoeken kanovergeleverd aan haar en haar fantasieals leidraad, gekoppeld aan zijn collarwaarmee ze hem zal voortrekkendwars door zijn dienstbare leven Op zijn knieën om te dienenzijn Godin die zijn leven beheerstde dagen en de nachtenwanneer het haar maar behaagten hij heeft slechts te dienenvoor haar sadisme, alles opgegeven Levend in haar schaduwaan

Lees meer

BDSMgedicht – Als een lispeling

BDSM gedicht

Daar zat hij nederig geknieldzijn blauwe ogen verraadden angsten een zichtbaar verdrietverliet zijn ogen, zonder tranenDe tranen zouden later volgenwanneer zij hem nagelde aan haar kruisen haar single tail liet dansen op zijn rug Zijn angst leek haar niet te derenen ook zijn gekreun bevroor haar daden nietZe pakte hem bij zijn haar,trok zijn hoofd naar achter,liet haar lange rode

Lees meer

BDSMgedicht – Jij bent compleet…van mij!

BDSM gedicht

Hij is zoekend naar zichzelf, naar zijn andere zijn,om hem compleet te maken.Hij ziet zichzelf weerspiegeld in zijn eigen ik,waar geen ruimte is voor blinde vlekkenof voor de puurste vorm van zijn.Schaamte laat over de spiegel een mist van dauwdruppels dalen… Achter hem staat zij.Haar sadistische lach buldert in zijn oor.Een vreemd soort gevoel maakt zich van hem meester.Is het

Lees meer
1 2 3 7