BDSM gedicht – Sporen van rood

BDSM gedicht

Wanneer ijs uit water is geborenbind ik mijn slaafin een landschap omlijst met pegelsaan een wit beslagen boom Koude kan hem niet meer rakenwanneer hij opgaat in de passioneletonen van mijn zweepdie hem laat zingen van erbarmen Zijn devotie zal vogels doen vliegenopgeschrikt uit hun winterverblijfen zijn pure overgave voor mijzal scherp aftekenen aan zijn voeten in sporen van rood…

Lees meer

BDSM gedicht – Voor mijn privéslaaf

BDSM gedicht

Daar ligt hij aan mijn voetenmijn kleine slaaf,alsof hij daar al jaren woontUit de lucht gevallenen als een engel zonder vleugelskust hij mijn voeten zacht…Oh Meesteres Zacht strelen mijn zwepenzijn rug met sierlijke krullenen zijn gekreun klinkt nain mijn mooiste dromenMet mijn nagels trek ik zichtbare sporenin zijn huid en op mijn lippenverschijnt mijn glimlachom hem, mijn kleine slaaf. Voor

Lees meer

BDSMgedicht – Als een lispeling

BDSM gedicht

Daar zat hij nederig geknieldzijn blauwe ogen verraadden angsten een zichtbaar verdrietverliet zijn ogen, zonder tranenDe tranen zouden later volgenwanneer zij hem nagelde aan haar kruisen haar single tail liet dansen op zijn rug Zijn angst leek haar niet te derenen ook zijn gekreun bevroor haar daden nietZe pakte hem bij zijn haar,trok zijn hoofd naar achter,liet haar lange rode

Lees meer

BDSMgedicht – Jij bent compleet…van mij!

BDSM gedicht

Hij is zoekend naar zichzelf, naar zijn andere zijn,om hem compleet te maken.Hij ziet zichzelf weerspiegeld in zijn eigen ik,waar geen ruimte is voor blinde vlekkenof voor de puurste vorm van zijn.Schaamte laat over de spiegel een mist van dauwdruppels dalen… Achter hem staat zij.Haar sadistische lach buldert in zijn oor.Een vreemd soort gevoel maakt zich van hem meester.Is het

Lees meer

BDSM gedicht – Het gevecht

BDSM gedicht

Hij durft haar web niet te betredenangst dat haar touwenvoor altijd zullen klevenen hij voor altijd in haar webgevangen zit Hij heeft haar stil aanbedenmaar enkel in zijn hoofdmocht zijn verlangen levenangstig dat zij hem zal zienals haar bezit Zijn gedachten onsamenhangendZijn ziel intens verlangendnaar haar passie in zijn vleeshaar stilzwijgen zijn grootste vreesvecht de slaaf zijn grootste strijdwant hoe

Lees meer
1 2 3 5