Wat is infantilisme en heeft dit met pedofilie te maken?

Infantilisme is het beleven van prettige gevoelens door je als kind te gedragen en om dan, al of niet gedeeltelijk, als kind behandeld te worden. Fantasieën spelen vaak een grote rol. Infantilisme kan onder andere worden beleefd in de vorm van leeftijdspellen, vaak ageplay genoemd. Infantilistische verlangens en bijbehorende fantasieën blijven meestal een leven lang aanwezig. Zelfs binnen de BDSM is infantilisme onterecht vaak een beladen onderwerp, omdat het veel te snel richting pedofilie wordt getrokken. Terwijl het daar totaal niets mee te maken heeft.

Wat is Infantilisme?

Verschillende contexten

Infantilisme kan verwijzen naar verschillende concepten, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. In de medische en psychologische contexten zijn er twee primaire betekenissen:

Medisch Infantilisme

Dit verwijst naar een fysieke conditie waarbij een individu niet de fysieke of seksuele volwassenheid bereikt die typisch is voor zijn of haar leeftijd. Dit kan veroorzaakt worden door hormonale of genetische stoornissen, onderliggende gezondheidsproblemen, of andere medische aandoeningen. In sommige gevallen kan medisch infantilisme leiden tot groeiachterstand of vertraagde puberteit.

Psychologisch Infantilisme

In de psychologie verwijst infantilisme naar een volwassen persoon die gedrag vertoont dat typisch is voor een veel jongere leeftijd. Dit kan uitingen bevatten zoals kinderlijke spraak, afhankelijkheid van anderen, het zoeken naar bescherming en verzorging, en het genot vinden in objecten of activiteiten die gewoonlijk geassocieerd worden met kinderen.

Infantilisme binnen de BDSM

Infantilisme betreft het diepgewortelde verlangen om terug te keren naar de zorgeloze periode van de kinderjaren, ofwel een voorkeur voor het aannemen van kinderlijke gedragingen of het verlangen om als kind behandeld te worden. Dit kan in diverse contexten naar voren komen, waaronder als bron van seksuele opwinding.

Fantaseren speelt hierin vaak een belangrijke rol. Een van de manieren waarop dit verlangen tot uiting kan komen, is door middel van leeftijdsgebonden rollenspellen, bekend als Ageplay, waarbij een persoon zich voordoet als een baby of een jong kind (ook wel Adult Baby genoemd).

Diaper lovers

Daarnaast zijn er Diaper Lovers, individuen die een (seksuele) voorliefde hebben voor het dragen van luiers. Een diaper lover hoeft op zich geen ageplayer te zijn. Strikt genomen is een diaper lover dus eigenlijk geen infantilist. Er zijn genoeg luierdragers die niks met ageplay hebben, maar wel een opwinding of rust halen uit het dragen van luiers. Het is echter een andere tak van sport en vaak niet uitwisselbaar. Een ageplayer hoeft geen diaper lover te zijn (zeker niet als hij/zij geen “baby” is) en een diaper lover hoeft geen ageplayer te zijn. Het kán samen gaan, maar het hoeft dus niet.

Interessante weetjes

Het is belangrijk te benadrukken dat infantilisme geenszins gelieerd is aan pedofilie. Mensen die zich met infantilisme identificeren, voelen geen attractie tot kinderen, maar beleven plezier aan de gedachte om zelf in de kinderrol te stappen. In dergelijke gevallen worden de gedragingen meestal uitgevoerd in een consensuele, volwassen context, vaak als onderdeel van een rollenspel of als een vorm van zelfexpressie.

Over het algemeen wordt aangenomen dat infantilisme bij mannen beduidend vaker voorkomt dan bij vrouwen. 

Een persoon die zich hiermee bezighoudt wordt infantilist genoemd.

In de psychologie wordt infantilisme ingedeeld bij de parafilieën en in principe als onschadelijk beschouwd. 

Infantilisme heeft raakvlakken met regressie, maar in tegenstelling tot regressie is infantilisme geen afweermechanisme dat zich in het onderbewuste afspeelt. Wanneer een infantilist toegeeft aan deze drang dan is dat een bewuste keuze. 

Wellicht heeft infantilisme nog de meeste overeenkomsten met travestie; een infantilist heeft een drang om zich voor te doen als iets wat hij in werkelijkheid niet is.

Meesteres Moriah

Meer informatie

Het gevoel van veiligheid bij Ageplay
Welke fetisj bestaan er?
Het spelen van een rollenspel, hoe realistisch maak je het?

Bronvermelding

Tekst & fotografie: Meesteres Moriah

BDSMforyou lijn