Wat is een Judaszetel en waar werd hij voor gebruikt?

Eigenlijk heeft een Judaszetel niks met BDSM te maken, maar je kunt de term ooit eens tegenkomen. Als dat gebeurt dan weet je in ieder geval wat het betekent. Een Judaszetel (of Judasstoel) is een martelwerktuig dat van de middeleeuwen tot in de vroegmoderne periode in Europa werd gebruikt. Het is ontworpen als een puntige, piramidevormige stoel waarop de veroordeelde naakt werd geplaatst. De punt van de piramide was gericht op het onderlichaam van het slachtoffer. Door het eigen lichaamsgewicht of door extra gewichten, werd het slachtoffer langzaam neergelaten op de scherpe punt. Dit veroorzaakte extreme pijn en in sommige gevallen interne verwondingen, zonder dat er direct levensbedreigende verwondingen werden toegebracht.

Wat is een Judaszetel en waar werd hij voor gebruikt?

Vorm van straf

De Judaszetel werd gebruikt om bekentenissen af te dwingen of als een vorm van straf. Het martelwerktuig is genoemd naar Judas Iskariot, de apostel die volgens het Nieuwe Testament Jezus Christus verraadde, vanwege de associatie met verraad en het afleggen van valse getuigenissen. De marteling kon soms uren of dagen duren. Stierf het slachtoffer niet aan de marteling zelf, was het vaak achteraf wel aan de infectie. Het houten blok werd verder niet gereinigd.

Justitiële praktijken

De inzet van dit soort martelmethoden laat de wreedheden van de justitiële praktijken zien, in die tijdsperiode en de overtuiging dat fysieke pijn een effectief middel was om waarheid of boetedoening te verkrijgen. Het spreekt voor zich dat het gebruik van de Judaszetel, net als veel andere martelwerktuigen, tegenwoordig is verboden en wordt algemeen beschouwd als een ernstige schending van de mensenrechten. Op zich niet zo heel gek, gezien het feit dat velen stierven als gevolg van deze straf.

Judaszetel een gevaarlijk martelwerktuig

Kortom, de judaszetel is een meer dan gevaarlijk martelwerktuig en daarom niet aan te raden dit te gebruiken bij het SM-spel. Het risico is veel te groot.

Meesteres Moriah

Meer informatie

Wat is BDSM?

Bronvermelding

Tekst & fotografie: Meesteres Moriah

BDSMforyou lijn