Wat zijn poppers? En is het schadelijk?

Poppers zijn recreatieve drugs die meestal alkyl nitrieten bevatten. Ze worden vaak gebruikt voor het veroorzaken van kortstondige euforie, ontspanning van gladde spieren, en verhoogde seksuele beleving. De drugs wordt ook “Aroma” genoemd. Soms worden daar verhullende namen voor gebruikt als ‘luchtverfrisser’, ‘aroma’s’ of ‘leerreinigingsmiddel’.

Wat zijn poppers? En is het schadelijk?

Poppers

De naam ‘poppers’ is afgeleid van het Engelse werkwoord ’to pop’ (knallen) en verwijst naar het geluid dat bij het openbreken van een ampul te horen is. Ze hebben een scherpe, chemische geur en worden veel gebruikt als partydrug of als lustverhogend middel. Ze kosten gemiddeld zo’n 7 tot 10 euro.

Partydrug

Oorspronkelijk werd Amylnitriet gebruikt als medicijn. Maar door de korte werking bleek dat niet doeltreffend genoeg. Juist vanwege de korte roes werd de drug interessant als partydrug. De damp wordt rechtstreeks uit het flesje geïnhaleerd. De fysieke werking treedt op na 5 tot 15 seconden en duurt ongeveer één tot vijf minuten (afhankelijk hoeveel is geïnhaleerd). De werking van het middel is gebaseerd op een sterke verwijding van de bloedvaten in de hersenen.

Poppers verhogen de hartslag en verlaagt de bloeddruk. Dit kan ook een negatieve werking hebben op de erectie. Het ontspant echter ook de kringspieren zodat de ze vooral populair zijn tijdens anale seks omdat het anale penetratie vergemakkelijkt.

Hoe gebruik je poppers?

De drugs inhaleer je. Je houdt het flesje onder één van je neusgaten en sluit het andere neusgat met je vinger af. En dan neem je een snuif van het aroma. Zodra het flesje open is, neemt de kracht snel af. De snuif werkt binnen 10 seconden; als gevolg van het verwijden van de bloedvaten, voel je een soort warmte door je lichaam gaan. Tevens heeft het een spierverslappende werking op de anale kringspier. En dit is precies de reden waarom poppers vaak worden gebruikt binnen BDSM. Snuif je de popper vlak voor een orgasme, dan zal het effect van het orgasme worden versterkt.

Houd er rekening mee dat hoe vaker je het gebruikt, hoe hoger je tolerantie wordt (en hoe meer je dus nodig hebt voor hetzelfde effect. Als je het echter een paar dagen niet meer gebruikt, is dat effect weer weg. Sommige poppers zorgen ook voor hoofdpijn na gebruik.

Zijn poppers schadelijk?

Het gebruik van poppers is niet zonder gevaar. De schadelijkheid kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de hoeveelheid en frequentie van gebruik, de gezondheidstoestand van de gebruiker, en of ze gecombineerd worden met andere stoffen. Het (per ongeluk) doorslikken van de vloeistof kan leiden tot ernstige irritatie en vergiftiging.

Enkele potentiële risico’s en bijwerkingen van poppers omvatten:

Gezondheidsrisico’s voor het hart

Poppers veroorzaken een snelle verwijding van de bloedvaten, wat kan leiden tot een plotselinge daling van de bloeddruk. Dit kan duizeligheid, flauwvallen, en in zeldzame gevallen een hartaanval veroorzaken.

Effecten op de ogen

Het gebruik van poppers is geassocieerd met een tijdelijke of permanente visuele stoornis, bekend als ‘poppers maculopathie’, die het centrale zicht aantast.

Respiratoire problemen

Inhalatie van poppers kan de luchtwegen irriteren, wat ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij sommige gebruikers.

Huidirritatie

Direct contact met de vloeistof kan chemische brandwonden en huidirritaties veroorzaken.

Psychologische effecten

Hoewel niet zo verslavend als sommige andere recreatieve drugs, kunnen sommige gebruikers afhankelijkheid of een psychologische drang naar het herhaaldelijk gebruik van poppers ontwikkelen.

Risico op onveilig seksueel gedrag

Gebruik in combinatie met erectie stimulerende middelen als Viagra, kan een acute en levensbedreigende daling van de bloeddruk veroorzaken. In combinatie met Temazepam kan het leiden tot ernstige benauwdheid, vooral als de gebruiker al astmatische klachten heeft.

Door de ontspannende effecten op de gladde spieren en de verhoogde seksuele beleving kunnen poppers leiden tot een grotere kans op het nemen van seksuele risico’s, wat de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) kan bevorderen.

Zijn poppers legaal in Nederland en België?

In Nederland en België is de wetgeving enigszins verschillend, afhankelijk van de specifieke samenstelling van de poppers en de veranderende lokale wetten.

Nederland

In Nederland worden poppers niet specifiek gereguleerd onder de Opiumwet, die de meeste verdovende middelen dekt. Dit betekent dat de verkoop en het bezit in principe niet illegaal zijn, zolang ze maar niet worden verkocht of gepromoot als consumptiegoederen. Echter, er kan een grijs gebied zijn wat betreft de gezondheids- en veiligheidsregelgeving, en de status kan veranderen afhankelijk van interpretaties van wetgeving of aanpassingen in het beleid.

België

In België is de situatie vergelijkbaar met die in Nederland, waar poppers niet specifiek worden gereguleerd door de wetgeving rond verdovende middelen. Echter, er is aandacht voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die het gebruik met zich mee kan brengen. Net als in Nederland, hangt de legaliteit af van hoe de poppers worden verkocht, gelabeld, en gebruikt. De Belgische overheid heeft in het verleden waarschuwingen uitgegeven over de gezondheidsrisico’s van poppers, wat wijst op een zekere mate van bezorgdheid over hun gebruik.

Het is belangrijk op te merken dat de wetgeving en het beleid rond stoffen zoals poppers kunnen veranderen. Er kunnen bijvoorbeeld beperkingen zijn op de verkoop van poppers, afhankelijk van hun chemische samenstelling of de wijze waarop ze worden gepresenteerd of geadverteerd. Daarom is het aan te raden om de meest actuele lokale wetgeving en richtlijnen te raadplegen voor de meest nauwkeurige informatie.

Geen goede combi

Ik ben van mening dat BDSM en enige vorm van geest verruimende middelen (alcohol en drugs), géén goede combinatie is! Juist bij BDSM is het belangrijk dat je je koppie erbij houdt, zodat je grenzen kunt bewaken.

Meesteres Moriah

Meer informatie

De knijpkracht van schaarklemmen

Bronvermelding

Tekst: Meesteres Moriah
Fotografie: 123rf.com

BDSMforyou lijn