3V’s

De 3V formule staat voor: Veilig, Verantwoord en Vrijwillig. Het is afgeleid van het Engelse Safe, Sane & Consensual (SSC). Er is namelijk een duidelijk verschil tussen mishandeling en BDSM. Waar mishandeling – vaak door boosheid, angst of onmacht – gericht is op het beschadigen van de ander, is BDSM een mooie beleving die plaatsvindt met wederzijdse toestemming en diep vertrouwen.

Het ontstaan van 3V

De 3V’s is ontstaan in 1987, toen men voor een demonstratie een leus nodig had waarmee duidelijk werd gemaakt dat BDSM zich onderscheidde van sadistische criminelen. De V van veiligheid is veelal nog wel een discussiepunt. Niet alle handelingen zijn immers écht veilig te noemen. Regelmatig wordt daarom ook wel de term RACK (Risk-Aware-Consensuel Kink) gebruikt, wat in Nederlands neerkomt op: ‘Met instemming van beide partijen, waarbij ieder zich bewust is van de risico’s.’

De basisregels worden ook wel eens samen gevat in R5V: Respect, Vertrouwen, Vrijwilligheid, Veiligheid, Voorzichtigheid en Verantwoordelijkheid.

Meer uitleg

Meer uitleg vind je op BDSM termen en uitleg

Laat een reactie achter