Wat betekent SSC (Safe Sane Consensual) RACK en SSICK?

SSC is de afkorting van Safe, Sane, Consensual, of in het Nederlands: Veilig, Verstandig en Vrijwillig. Je kunt het vergelijken met 3V’s en R5V, maar dan de Engelse variant. Het betekent de basis van BDSM. Sinds de jaren tachtig hebben veel beoefenaars en organisaties het motto safe, sane and consensual, gewoonlijk afgekort SSC, aangenomen, wat betekent dat alles gebaseerd is op veilige activiteiten, dat alle deelnemers voldoende gezond verstand hebben in hun gedrag en dat alle deelnemers ermee instemmen. 

SSC Safe Sane Consensual

Juridisch en ethisch verschil

Juist deze wederzijdse afspraken zorgen ervoor dat er een duidelijk juridisch en ethisch verschil is tussen BDSM en misdaden als aanranding en/of huiselijk geweld.

Zichtbare en onzichtbare handelingen

Over het gebruik van specifieke toys en zelfs over bepaalde handelingen kun je met elkaar goede afspraken maken. Bijvoorbeeld: “géén striemen”, “géén sounding”, “niet anaal” en/of “géén naalden”. Dat zijn heel heldere afspraken die eenvoudig getoetst kunnen worden. Echter mentale spellen laten zich veel moeilijker duiden en vastleggen. Ze zijn veelal niet zichtbaar en laten zich ook lastig omschrijven. Ze kunnen echter wel hun sporen achter laten, want ook mentaal kun je iemand beschadigen. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar goede gesprekken vóóraf met elkaar te voeren, tijdens het spel te werken met een stopwoord en ook na de beleving tijd te maken om met elkaar de ervaringen te evalueren.

RACK

Een andere veel gebruikte Engelse term is RACK (Risk-Aware-Consensuel Kink / Risicobewust – Consensueel – Kink ). Deze geeft blijk van een voorkeur voor een stijl waarin de individuele verantwoordelijkheid van de betrokken partijen sterker wordt benadrukt, waarbij iedere deelnemer verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen welzijn. Voorstanders van RACK beweren dat SSC de discussie over risico’s kan belemmeren omdat geen enkele activiteit echt “veilig” is, en dat de discussie over zelfs mogelijkheden met een laag risico noodzakelijk is voor echt geïnformeerde toestemming.
Bron

SSICK

Op dezelfde manier omvat Safe, Sane, Informed, Consensual, Kink (veilig, gezond, geïnformeerd, consensueel, kink), afgekort tot SSICK, al het bovenstaande om misbruik en schending van het welzijn van iemand anders te voorkomen. 

Als je aan de slag gaat met BDSM staat veiligheid en gezond verstand bovenaan de lijst met voorwaarden. En natuurlijk maak je goede afspraken met elkaar, zodat alle partijen weten wat ze kunnen verwachten en waar ze aan toe zijn. En TPE klinkt über geil, maar ieder persoon heeft altijd de macht om de toestemming op elk moment te wijzigen met betrekking tot elke BDSM-interactie. Dus óók bij TPE, dus je kunt je afvragen hoe “totaal”, “total” is. En dan kom ik weer terug op de eerste zin van deze alinea: veiligheid én gezond verstand. En dat geldt voor beide partijen.

3V en R5V

De 3V formule staat voor: Veilig, Verantwoord en Vrijwillig. De 3V’s is ontstaan in 1987, toen men voor een demonstratie een leus nodig had waarmee duidelijk werd gemaakt dat BDSM zich onderscheidde van sadistische criminelen. De V van veiligheid is veelal nog wel een discussiepunt. Niet alle handelingen zijn immers écht veilig te noemen.

De basisregels worden ook wel eens samen gevat in R5V: Respect, Vertrouwen, Vrijwilligheid, Veiligheid, Voorzichtigheid en Verantwoordelijkheid.

Meesteres Moriah

Meer informatie

Gespierde Eros blijkt uitgezakte Achmed. Eigen verantwoordelijkheid eerst!
Bewaak je grenzen, want pleasen maakt ziek
Beginnen met BDSM
Stopwoord, code of safeword
Wat doet de Vereniging Studiegroep Sadomasochisme (VSSM)?
Wat is BDSM?
Het gebruik van een toycleaner
Het belang van de condoom, ook bij kinky seks!

Bronvermelding

Tekst: Meesteres Moriah
Fotografie: 123rf.com

BDSMforyou lijn