Carotis-Sinus Reflex of CSR is geen onschuldig spelletje

Carotis-Sinus Reflex kan onderdeel uit maken van Breath control of hypoxifilie (ademhalingsbeperking), het betekent het afknellen van de halsaderen (carotis) wat kan leiden tot Carotis Sinus Reflex (CSR), een automatische en plotselinge verlaging van de bloeddruk en daarop volgende bewusteloosheid.

Carotis-Sinus Reflex is geen onschuldig spelletje

CSR is géén onschuldig spelletje en heeft in het verleden tot een aantal dodelijke slachtoffers geleid. Doorgaans ging het hier om een wurgspel, zonder partner of goede veiligheidsmaatregelen, waardoor het slachtoffer zichzelf niet meer kon bevrijden. Maar ook met goede veiligheidsmaatregelen en een speelpartner in de buurt, is het oppassen geblazen.

Meer uitleg

Meer uitleg vind je op BDSM termen en uitleg

Geef een reactie