BDSM gedicht – TPE

BDSM gedicht

Schepen achter zich gelatenwaar hij ze niet meer zoeken kanovergeleverd aan haar en haar fantasieals leidraad, gekoppeld aan zijn collarwaarmee ze hem zal voortrekkendwars door zijn dienstbare leven Op zijn knieën om te dienenzijn Godin die zijn leven beheerstde dagen en de nachtenwanneer het haar maar behaagten hij heeft slechts te dienenvoor haar sadisme, alles opgegeven Levend in haar schaduwaan

Lees meer