Waar staan de letters SM voor?

De letters SM binnen de afkorting BDSM staan voor Sadisme en Masochisme. De Sadist beleeft plezier in het toedienen van pijn, de Masochist van het ondergaan van de pijn. De afkorting kan ook worden geschreven als S&M of S/M. Soms wordt het gebruikt als afkorting van de bredere verzamelnaam BDSM. Een andere naam voor SM is Algolagnie.

In de volksmond is SM waarschijnlijk wat meer bekend dan de term BDSM. BDSM is breder, bij SM draait het voornamelijk om pijn geven en pijn ontvangen. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. De groep mensen die iets met BDSM doen is best groot, al komt lang niet iedereen er open voor uit. Bekend is dat zo’n tien procent van de bevolking aan SM doet. Dat zijn dus best veel SM’ers. Uit onderzoek is echter gebleken dat het merendeel dit verzwijgt voor zijn omgeving en voor hulpverleners.

Waar staan de letters SM voor?

Is SM strafbaar in Nederland?

In Nederland wordt BDSM (waar SM een onderdeel van is) niet als strafbaar beschouwd zolang er sprake is van wederzijdse instemming en het niet leidt tot zwaar lichamelijk letsel. Pijn of licht letsel ten gevolge van BDSM-activiteiten met instemming is daar niet strafbaar als eenvoudige mishandeling. Het wordt complexer als er sprake is van mogelijk zwaar lichamelijk letsel; in dergelijke gevallen kan er theoretisch vervolging plaatsvinden op grond van mishandeling. Derden hebben beperkte mogelijkheden om in te grijpen in BDSM-relaties, tenzij het gaat om beschermde groepen zoals jongeren onder de zestien jaar, personen met een geestelijke beperking of minderjarigen in een afhankelijkheidsrelatie​.

Is SM strafbaar in België?

In België is de situatie iets restrictiever. BDSM wordt daar de facto beschouwd als een vorm van slagen en verwondingen en is in strijd met de wapenwetgeving. Volgens het Belgische strafrecht kan men nooit toestemmen met geweld op zichzelf, met uitzonderingen zoals euthanasiewetgeving, gevechtssporten en noodzakelijke chirurgie. Er bestaat echter een juridische grijze zone rond consensueel sadomasochisme, mede doordat het grondrecht op privacy de seksuele vrijheid en autonomie beschermt. Toch blijft er een risico op strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van hoe de wet wordt geïnterpreteerd en toegepast in individuele gevallen​.

Hoe is SM ontstaan?

De oorsprong van SM, of sadomasochisme, kan worden teruggevoerd tot de 19e eeuw, waarbij de termen ‘sadisme’ en ‘masochisme’ werden geïntroduceerd door de Duitse psychiater Richard von Krafft-Ebing. Deze termen zijn afgeleid van de namen van twee bekende auteurs uit die tijd. De term ‘sadisme’ komt van de Marquis de Sade (1740-1814), een Franse edelman die bekend stond om zijn werken waarin hij sadistische seksuele handelingen beschreef. ‘Masochisme’ daarentegen is vernoemd naar Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), een Oostenrijkse schrijver die zijn masochistische fantasieën uitte in zijn romans.

Deze concepten van sadisme en masochisme werden voor het eerst in de medische terminologie geïntroduceerd in het werk van Krafft-Ebing, “Psychopathia Sexualis” uit 1886. In dit werk werden sadisme en masochisme beschreven als seksuele afwijkingen, waarbij sadisme gaat over het vinden van seksueel plezier in het toebrengen van pijn aan anderen, en masochisme over het verkrijgen van seksueel plezier uit het ontvangen van pijn.

Psychoanalyse

Sigmund Freud, een tijdgenoot van Krafft-Ebing en een pionier op het gebied van psychoanalyse, bestudeerde later sadomasochisme en beschreef het als voortkomend uit abnormale psychologische ontwikkelingen vanaf de vroege kindertijd. Hij voegde de concepten van sadisme en masochisme samen in zijn werk “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie” uit 1905, waarbij hij ze beschouwde als onderdeel van een enkele dichotome entiteit, bekend als sadomasochisme.

Hoewel de termen sadisme en masochisme oorspronkelijk werden gebruikt voor het identificeren van menselijk gedrag en voor de classificatie van psychologische ziekten of afwijkend gedrag, is er door de jaren heen veel kritiek geweest op deze pathologisering. In de moderne tijd wordt SM, of sadomasochisme, vaak gezien als onderdeel van BDSM (Bondage, Discipline, Sadisme en Masochisme), een vorm van consensuele seksuele activiteit die zowel fysieke als psychologische elementen van macht en controle omvat.

Middeleeuwen

Interessant is dat hoewel de termen ‘sadisme’ en ‘masochisme’ in de 19e eeuw zijn gemunt, seksuele historici het erover eens zijn dat het gedrag dat geclassificeerd kan worden als sadomasochistisch al veel langer bestaat. Dit type activiteit verschijnt vaak in middeleeuwse verhalen over hoffelijke liefde en andere historische bronnen, wat suggereert dat deze praktijken al eeuwenlang deel uitmaken van de menselijke cultuur. Sadomasochisme heeft dus een lange en complexe geschiedenis, die zowel medische, psychologische als culturele aspecten omvat.

SM en veiligheid

Bij ieder SM-spel moet wel sprake zijn van SSC, 3V’s, RV5 of RACK. Anders heet het gewoon mishandeling en dat is (terecht) strafbaar. Een SM-spel start nooit vanuit woede, boosheid, frustratie, jaloezie, afgunst, wraak of andere negatieve emotie. Binnen BDSM gaat het vooral om liefde en devotie naar elkaar toe. De onderdanige wil de dominant behagen en de dominant voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de onderdanige. Wat er wel onder valt? Van alles, mits met de juiste intenties gegeven. Denk bijvoorbeeld aan: billenkoek, zwepen, klemmen, boeien, touwen, knevels, gags, naaldenspel, kaarsvet, elektro, dildo’s, buttpluggen, facesitting, sounds en nog heel veel meer!

Het spanningsveld binnen de SM

Er is een spanningsveld binnen de SM, tussen de S en de M. Uitgaande dat de masochist graag wil lijden en de sadist iemand graag zíet lijden, is de sadist in wezen niet de juiste persoon voor de masochist. De rol van de sadist, bij een echte masochist is immers dienend. Hij geeft iets wat de ander graag wil ontvangen en je kunt je afvragen of er dan nog wel sprake kan zijn van genot voor de sadist.

Als ik voor mezelf spreek, als dominante sadist, vind ik het leuk om af en toe met een masochist te spelen omdat je dan even heerlijk voluit kunt gaan, maar… ik mis daarbij het plezier van het echte lijden. Veel liever speel ik met iemand die géén genot haalt uit pijn, maar dit puur doorstaat om mij te plezieren. Op zo’n moment geniet ik van het gekreun, het gekronkel van het lichaam, tranen, het gevloek en gekerm en het prachtige lijnenspel dat zich openbaart.

Meesteres Moriah

Meer informatie

Hoe soft is soft SM?
Beginnen met BDSM
Wat is BDSM

Bronvermelding

Tekst: Meesteres Moriah
Fotografie: 123rf.com
Britannica: Sadomasochism | Definition, Behaviors, Pathologization, & Facts
Wikipedia: Sadomasochism
The Harvard Crimson: From Freud to America: A short history of sadomasochism

BDSMforyou lijn